Edukacja

Istnieje stosunkowo niewiele źródeł z których można czerpać wiedzę o mrówkach i ich hodowli.

Polecane przez nas źródła to:

na YT:

  • kanał o hodowli mrówek AntCenter:          https://www.youtube.com/channel/UCONk6KmNKk6rvKmRWfL6m9w
  • najbardziej znany na świecie kanał o mrówkach AntsCanada :    https://www.youtube.com/channel/UCONk6KmNKk6rvKmRWfL6m9

Internetowa baza danych o mrówkach:

  • https://www.antweb.org/
  • http://www.antwiki.org
  • http://antmaps.org
  • https://formicopedia.org/mrowki/Formicopedia

Literatura :

„Podróż w krainę mrówek: Dzieje badań naukowych”- autorzy: Bert Holldobler oraz Edward O.Wilson (Prószyński i S-ka 1998)

„The Superorganism. The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies” – autorzy: Bert Holldobler oraz Edward O.Wilson (W. W. Norton 2008)

„Mrówki środowisk leśnych Polski” Lech Krzysztofiak, Anna Krzysztofiak- pozycja dostępna w formacie pdf w internecie.

„Przewodnik entomologa. Błonkówki” Heiko Bellman.

 

Ciekawe artykuły:

http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2007/371.pdf

http://www.focus.pl/artykul/doskonaa-spoeczno-mrwek